HEM

Varför individuell rådgivning?

     VÅRDA DIN FRISKHET!


  • Främja hälsa - Ett mycket bra sätt att främja hälsa på är att identifiera styrkor hos individen och stärka det. Att fokusera på det positiva och de reusrser man har. Att vårda det friska. Samtidigt som man har ett helhetsperspektiv som innefattar att skapa en balans i fritidsliv och i arbetsliv och emellan dem. Vi har alla olika mål, förutsättningar, ekonomi, tid, kunskap och vilja och det måste vara utgångspunkten i en individuell hälsorådgivning.


  • Förebygga - Förebyggande friskvård innäbär att man tittar mer på de risker som kan uppstå om man lever ohälsosamt, stressar, inte sover tillräckligt, jobbar för mycket eller för lite (arete är viktigt för hälsan) att åtgjärda dessa risker genom olika strategier förebygger man ohälsa och antar samtidigt en hållbar livsstil.


  • Förbättra -  Förändringsarbete kan vara både jobbigt och svårt, men det behöver inte vara det. Genom att använda en etablerad förbättringsmodell (PDSA modellen) så kan förändringsprocessen både bli moiverande och rolig. Min roll är att stötta, vägleda och ge dig den kunskap du behöver som motiverar dig till att nå dina uppsatta mål. 


  • Mäta - Mätbart? Genom att mäta energikurvan före, under och efter processen kan vi få ut ett resultat. Vi kan också titta på din upplevelse av välbefinande.  • Tid? I de allra flesta fall kan man uppnå en hållbar förändring och livsstil på så lite som 3 mån. Men en viktig utgångspunkt är förstås att klienetn tar det första steget själv, klienten måste ha en vilja, jag hjälper till med kunskap, planering, analys och motaviation.


Hälsorådgivning & Coaching


Jag arbetar både ur ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv.


En rådgivning föregås av en hälsoanalys som innefattar; kartläggning, planering, handling, analys, förbättring. PDSA modellen är grunden för min rådgivning och din förbättringsresa. Jag skapar ett individuellt program. Insatserna är skräddarsydda helt utifrån klientens villkor, behov, förmågor, dagsform och önskemål.


Jag hjälper dig med rådgivning och coashar dig genom hela processen. 


      Ett modernt förhållningssätt

                    till friskvård!

Vad är HRV Träning ?Din hälsa är personlig och framgångsrik behandling förutsätter därför individuell analys och rådgivning. Det är nyckeln till framgång. För mitt arbete och ditt resultat.

  

Wellnes screning

Vi utför kroppsscanning (bodyscan) med bioimpedansmätare. Detta är ett mycket pedagogiskt program som gör det tydligare för klienten hur stess, kost, dålig sömn och frånvarande fysisk aktivitet kan påverka kroppen. Man kan göra en mätning innan man ändrar livsstil och en efter man har ändrat livsstil för att se den possitiva skillnaden, det ger en mycket bra effekt för motivation till en hållbar förändring och är ett bra instrument för att bibehålla livsstilen.


Denna mätmetod har utvecklades i Frankrike av läkare, fysiker, matematiker och dataexperter. Teknologin bygger på en bioimpedans mätning som skickar en mycket svag ström genom kroppen, mindre än vad som krävs för att röra en muskel, i 2 minuter. Efter mätningen kan klienten se hur kroppens organ och processer fungerar, analysen visar 69 fysiologiska parameterar, såsom ämnesomsättningen, pH-värde, inflammationer, hormonstatus, muskelfunktion och matsmältning.


Man kan upptäcka tidiga störningar i kroppssystem och inre organ redan innan allvarlig sjukdom har uppstått. ESG – ett Elektrosomatogram – för kroppens hela tillstånd mäts och registreras. På liknande sätt som ett EKG återger hjärtats tillstånd eller ett EEG visar hjärnans funktion. Med ett ESG ser du hela kroppens funktion – inte bara en del – och du kan följa förändringar i hälsotillståndet, och snabbt se hur en behandling fungerar. Resultatet visas i 3D-format och ger en helhetsbild av klientens kroppsliga/fysiologiska funktioner samt bland annat hur stress, livsstil påverkar hälsa och vitalitet. Telefonrådgivning

Boka tid 

Telnr - 073-5284597  Pris; 30 min 500:-  / 60 min 900:-

Vi kan varmt rekommendera HRV-träning- stresshantering.


Med HRV-träning kan man reglera sin stressnivå, prestationsförmåga, uplevelse av besvärliga situationer, förbättra mental och fysisk hälsa på ett mycket enkelt och effektivt sätt. Resultatet kan både upplevas och mätas redan inom några veckor.


Detta verktyg är mycket populärt både för privatpersoner, företag och inom idrottsvärden då man kan öka sin kapacitet, produktivitet och vämående på alla områden både mentalt och fysisk.KostRehab

Telefonrådgivning /Samtalsstöd - Hälsa & livsstil 

+Telefonrådgivning av hälsocoach i livsstilsrelaterade frågor.


Fördelar för privatperson

+Du får snabb rådgivning för att höjja din energi och välmående.

+Du får genom en kartläggning rätt rådgivning om kost, träning, sömn

 och återhämtning från stressfaktorer.

+Du får rådgivning, motivation och kunskap som kan hjälpa just dig att må bättre.


Fördelar för företaget

+ Hanterar frågor kring hälsa, motivation, kost, träning, stress, vanor.

+ Hjälper medarbetaren med utbildning, stöd och program.

+ Samtalsstöd är förebyggande och leder därför till minskad risk för sjukskrivning

Friskvårdschecken

Mina tjänster är godkännda för friskvårdchecken..

Boka möte idag.


Min mottagning har öppet

Mån-Fre 10-18.00

Du når oss på 073-5284597 eller info@kosterhab.se